Registracioni obrazac za ljetnu školu u hotelu Malak

Registracioni  obrazac  za „Ljetnu školu Olimpika“

Udruženje Klub ritmičko – sportske gimnastike „Olimpik“

KRSG „Olimpik“ – Sarajevo, N. Smailagića br.18.

E – mail: hidajeta.olimpik@gmail.com

http:www.krsg-olimpik.ba     

Prezime  i ime  djevojčice

 

Mjesto rođenja  i datum rođenja

 

Adresa stanovanja i adresa

 

Naziv škole koju pohađate ili predškolske ustanove

 

Hobi Vašeg djeteta

 

Prijave za ljetnu školu se primaju do isključivo na navedenu e:mail adresu kluba

 

Prezime  i ime majke i kontakt  telefon

Prezime  i ime oca i kontakt  telefon

Datum popunjavanja i prijave za ljetnju školu

Majka:

Otac

Datum prijave: