Merima Zagorac

Merima Zagorac, rođena 1988. Godine u Ključu. Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu. Magistrirala je na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu. Od sedme godine je aktivno trenirala ritmičku gimnastiku u KRSG „Olimpik“. Nakon prestanka aktivnog treniranja, 2005. godine, angažovana je kao trener u KRSG „Olimpik“. Trenira djevojčice početne grupe.

Priznanja i nagrade u oblasti sporta:

Godina takmičenja

Mjesto i nivo takmičenja

Osvojeno mjesto

1998.

Turnir u ritmičko – plesnim egzibicijama, Sarajevo

Diploma za učešće

1999.

Državno prvenstvo, Sarajevo

2. mjesto

1999.

Kup kantona u ritmičkoj gimnastici, Sarajevo

 

2. mjesto

2000.

Državno prvenstvo, Sarajevo

1. mjesto

2000.

Turnir BiH u ritmičkoj gimnastici, Sarajevo

2. mjesto

2000.

Državno Takmičenje, Sarajevo

1.  mjesto

2000.

Turnir BiH uritmičkoj gimnastici, Sarajevo

                1.mjesto

2001.

Međunarodni turnir, Sarajevo

1.mjesto

2001.

Državno prvenstvo, Sarajevo

2. mjesto

2001.

Turnir BiH Uritmičkoj gimnastici, Sarajevo

2. mjesto

2001.

Međunarodni turnir, Zagreb

7. mjesto

2002.

Međunarodni turnir, Zagreb

11. mjesto

2003.

Turnir BiH Uritmičkoj gimnastici

2. mjesto

2003.

Međunarodni turnir, Varaždin

10. mjesto

2003.

Klubsko takmičenje

2. mjesto

2003.

Klubsko takmičenje

1. mjesto

2004.

Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici, Sarajevo

5.mjesto

2005.

Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici, Sarajevo

                6. mjesto

2006.

Međunarodni turnir   „Olimpik“

Zahvalnica za učešće

2007.

Međunarodni turnir   „Olimpik“

Zahvalnica za učešće

2007.

 

Međunarodni turnir   „Olimpik“

Zahvalnica za doprinos i afirmaciju ritmičke gimnastike

2007.

 

Projekat „Kolo bola“

Zahvalnica za izuzetan doprinos i afirmaciju škole u okviru ritmičke sekcije

2008.

Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici, Visoko

Diploma za učešće

2008.

 

Međunarodni turnir   „Olimpik“

Zahvalnica za nesebičnu pomoć, podršku i afirmaciju ritmičke gimnastike

2009.

 

Međunarodni turnir   „Olimpik“

Zahvalnica za nesebičnu pomoć, podršku i afirmaciju ritmičke gimnastike

2010.

 

Međunarodni turnir   „Olimpik“

Zahvalnica za nesebičnu pomoć, podršku i afirmaciju ritmičke gimnastike

2010.

Međunarodni turnir   „Olimpik“

1.mjesto

2011.

 

Međunarodni turnir   „Olimpik“

Zahvalnica za nesebičnu pomoć u organizaciji turnira, podršku i afirmaciju ritmičke gimnastike

2011.

 

KRSG  „Olimpik“

Zahvalnica za uspješnu afirmaciju ritmičke gimnastike

2012.

Fokica kup, Niš

Diploma za učešće

2012.

 

Međunarodni turnir   „Olimpik“

Zahvalnica za uspješnu afirmaciju ritmičke gimnastike

2013.

 

Međunarodni turnir   „Olimpik“

Zahvalnica za uspješnu afirmaciju ritmičke gimnastike

2014.

 

Međunarodni turnir   „Olimpik“

Zahvalnica za uspješnu afirmaciju ritmičke gimnastike