Amila Hodžić

Hodžić Amila, rođena 1993.godine. Osnovnu školu završla sve razrede sa prosjekom 5,0. Srednju školu , Petu gimnaziju - sportski smjer sve razrede završila sa prosijekom 5,0. Fakultet sporta - student generacije - ZLATNA ZNAČKA. Magistrirala sa ocjenom 10. Danas već druga godina doktorskog studija. Na Fakultetu sporta asistent na predmetu gimnastika i bazični sportovi. Ritmičku gimnastiku trenira od svoje šeste godine. U klubu Olimpik već dugo godina radi kao trener i jedna je zasigurno od najuspješnijih takmičarki. Na seminarima za sudije u ritmičkoj gimnastici uvijek sa maksimalnim brojem bodova 100. Sudija je za ritmičku gimnastiku Nacionalnog nivoa II. Djevojka izuzetne ljudske veličine, vrhunskog karaktera , odličan poznavalac dječje psihologije, pedagogije, metodike.. . Svaka djevojčica koja je bila u Olimpiku ili sada trenutno trenira osjetila je toplinu njenog prijateljskog zagrljaja , čistoću njenog karaktera , njenu vedru narav i spremnost za pomoći u bilo kojem trenutku, na treningu ili na takmičenju, naša Amila - Ami je uvijek tu kada zatreba. Za nju nema nikada problema i svakoj djevojčici uvijek je podrška u svakom pogledu. Njeni rezultati u ritmičkoj gimnastici , misleći na ocjene nisu svjetski, ali su i svjetski kada se uzme u obzir njena poslovna i privatna angažiranost. Svjetski je njen karakter , svjetsko je njeno trajanje u sportu i takmičenju. Svjetska je njena dogogodišnja upornost i rad koji su doprinijeli da je danas tu gdje jeste, Želim da naša BiH ima još mnogo Amila Hodžić.

TAKMIČENJA, NASTUPI

TAKMIČENJE

GRAD, DRŽAVA

DATUM TAKMIČENJA

MJESTO

Državno prvenstvo BIH

Sarajevo, BiH

23.12.2001.

V

“Visoko 2002.”

Visoko, BiH

03.08.2002.

IV

Klupsko tamičenje

Sarajevo, BiH

17.11.2002.

II

Klupsko takmičenje

Sarajevo, BiH

11.01.2003.

I

Međunarodni turnir “Dani Europe”

Sarajevo, BiH

10.05.2003.

III

Klupsko takmičenje

Sarajevo,BiH

30.08.2003.

II

“BiH turnir”-“Olimpik-Sarajevo 2003.”

Sarajevo, BiH

21.12.2003.

I

Klupsko takmičenje

Sarajevo, BiH

10.10.2004.

II

Klupsko takmičenje

Sarajevo, BiH

01.10.2005.

IV

Međunarodni turnir “Budva 2005.”

Budva, Crna Gora

17.12.2005.

II

“26. međunarodni svibanjski turnir”

Zagreb, Hrvatska

27.05.2006.

VI

Međunarodni turnir “Gracija cup 2006.”

Užice, Srbija

07.10.2006.

XI

Međunarodni turnir “Budva 2006.”

Budva, Crna Gora

18.11.2006.

XI

Međunarodni turnir “Suada Dilberović” (Grupno takmičenje)

Sarajevo, BiH

28.04.2007.

II

Međunarodni turnir “Požega 2007.” (Grupno takmičenje)

Požega, Srbija

02.06.2007.

I

Međunarodni turnir “Olimpik cup 2007.”

(Grupno takmičenje)

Sarajevo, BiH

13.10.2007.

I

Međunarodni turnir “Olimpik cup 2007.”

Sarajevo, BiH

13.10.2007.

III

Međunarodni turnir “Visoko 2008.”

Visoko, BiH

11.10.2008.

III

Međunarodni turnir

“Ritam cup 2008.”

Beograd, Srbija

18.10.2008.

Višeboj-   XV

Međunarodni turnir

“Ritam cup 2008.”

Beograd, Srbija

19.10.2008.

Vijača- III

Balkanski kup (moderni plesovi)

Sarajevo, BiH

01.11.2008.

I

Balkanski kup (moderni plesovi)

Sarajevo, BiH

01.11.2008.

I

Međunarodni turnir “Olimpik cup 2008.”

Sarajevo, BiH

27.12.2008.

I

Međunarodni turnir “Olimpik cup 2009.”

Sarajevo, BiH

06.06.2009.

IV

Međunarodni turnir “GRAND CUP ’89.”

Sarajevo, BiH

25.- 26.09.2009.

VII

Međunarodni turnir “Dani Budve 2009”

Budva, Crna Gora

22.11.2009.

V

Međunarodni turnir “FRIENDSHIP TOURNAMENT 2010”- Leda

Zagreb, Hrvatska

27.03.2010.

Vijača- IV

Obruč-VIII

Višeboj-IX

Međunarodni turnir “Palilula cup 2010.”

Beograd, Srbija

04.04.2010.

XV

Međunarodni turnir “Naisa cup 2010.”- Niš (Grupno takmičenje)

Niš, Srbija

18.04.2010.

I

Međunarodni turnir “Olimpik cup 2010.”

Sarajevo, BiH

05.06.2010.

IV

Međunarodni turnir “Olimpik cup 2010.”   (Grupno takmičenje)

Sarajevo, BiH

05.06.2010.

I

“Sirena cup 2010.”

Zadar, Hrvatska

16.10.2010.

Obruč-II

“Sirena cup 2010.”

Zadar, Hrvatska

16.10.2010.

Višeboj-III

Međunarodni turnir “Visoko 2010.”

Visoko, BiH

30.10.2010.

IV

Međunarodni turnir “Visoko 2010.”         (Grupno takmičenje)

Visoko, BiH

30.10.2010.

II

“Turnir prijateljstva 2011.”-Leda

Zagreb, Hrvatska

03.04.2011.

V

Međunarodni turnir “Palilula cup 2011”

Beograd, Srbija

10.04.2011.

Obruč-XXI

Lopta-XX

Čunjevi-XIX

Višeboj-XXIII

Međunarodni turnir “Fokica cup 2011.” (Grupno takmičenje)

Niš, Srbija

17.04.2011.

I

Međunarodni turnir 5. Spring Friendly Club Competition“

Beograd, Srbija

01.05.2011.

Lopta-III

Višeboj-X

Međunarodni turnir “31. Svibanjski turnir“

Zagreb, Hrvatska

28.05.2011.

IV

Međunarodni turnir “Olimpik cup 2011.”

Sarajevo, BiH

04.06.2011.

I

Međunarodni turnir “Olimpik cup 2011.”  (Grupno takmičenje)

Sarajevo, BiH

04.06.2011.

I

“Impala cup  2011.”- Bugarska

Stara Zagora, Bugarska

27.- 28.06.2011.

Obruč-IX

Lopta-VIII

Čunjevi-VIII

Traka-VIII

Višeboj-VIII

 

Međunarodni turnir “Ševala Mujić 2011.”

Vogošća, BiH

17.09.2011.

Obruč-III

Lopta-III

Višeboj-IV

“6. AVSO-CUP 2011.”

Graz,  Austria

01.10.2011.

IX

13th SLOVENIAN CHALLENGE TOURNAMENT

Ljubljana, Slovenija

05.11.2011.

XX

Međunarodni turnir “Visoko 2011.”

Visoko, BiH

12.11.2011.

III

“Rondo cup 2011.”

Osijek, Hrvatska

19.11.2011.

Obruč-III

Lopta-III

Višeboj-V

“XXII CUP MOSTE”

Ljubljana, Slovenija

03.12.2011.

XI

Međunarodni turnir “Ritmix cup 2011.” (Grupno takmičenje)

Novi Sad, Srbija

25.12.2011.

I

Međunarodni turnir “Gracija cup 2012.”

Užice, Srbija

04.-06.2012.

I

Međunarodni turnir “Olimpik cup 2012.”

Sarajevo, BiH

03.03.2012.

Obruč-III

Lopta-III

Višeboj- IV

“Leda cup 2012.”

Zagreb, Hrvatska

31.03.2012.

XXI

Međunarodni turnir

“6. Spring Friendly Club Competition“

Beograd, Srbija

28.-29.2012.

Obruč-VI

Lopta-V

Višeboj-VIII

“II PECS CUP”

Pécs, Mađarska

12.-13.05.2012.

IX

“3. Banja Luka Open 2012.”

Banja Luka, BiH

20.05.2012.

Obruč- I

Lopta-I

Čunjevi-I

Višeboj-I

Međunarodni turnir “Olimpik cup 2012.”

Sarajevo, BiH

16.06.2012.

I

Međunarodni turnir “Ševala Mujić 2012.”

Vogošća, BiH

22.09.2012.

Obruč-IV

Lopta-V

Čunjevi-VI

Višeboj-V

Međunarodni turnir “Salines cup 2012.”

Tuzla, BiH

28.-30.09.2012.

Lopta-III

Čunjevi-III

Traka-III

Višeboj-III

“Rondo cup 2012.”

Osijek, Hrvatska

03.11.2012.

Obruč-III

Lopta-III

Višeboj-IV

 

Međunarodni turnir

“Arabesque 2012.”

Sarajevo, BiH

10.11.2012.

IV

Međunarodni turnir

“KFK GRACIA CUP”

Budimpešta, Mađarska

17.02.2013.

II

Međunarodni turnir “Olimpik cup 2013.”

 

Sarajevo, BiH

16.03.2013.

I

Zahvalnica za učešće na “Olimpik cup 2013.”

Sarajevo, BiH

16.03.2013.

 

Zahvalnica za učešće na  2. Međunarodnoj reviji sporta

Sarajevo, BiH

06.04.2013.

 

 

 

Međunarodni turnir “Maribor 2013.”

 

Maribor, Slovenija

01.06.2013.

Višeboj-IV

Obruč-IV

Lopta-IV

Međunarodni turnir

“KFK GRACIA CUP 2013.”

Budimpešta, Mađarska

24.08.2013.

I

Međunarodni turnir “ Ševala Mujić 2013.”

Sarajevo, BiH

20.-22.09.2013.

XII

Međunarodni turnir “Salines cup 2013.”

Tuzla, BiH

27.-29.09.2013.

Višeboj-II

Obruč-I

Čunjevi-II

Traka-II

Međunarodni turnir “Arabesque cup 2013.”

Sarajevo,BiH

26.10.2013.

I

Međunarodni turnir” V. PECS CUP 2013.”

Pečuh, Mađarska

02.-03.11.2013.

VII

 

NASTUP

DATUM

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

Februar 2001.

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

Februar 2002.

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

Februar 2003.

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

Februar 2004.

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

Februar 2005.

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

Februar 2006.

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

Februar 2007.

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

Februar 2008.

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

Februar 2009.

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

Februar 2010.

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

Februar 2011.

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

         2012.

Vecer ritmicko-sportske gimnastike

         2013.

Medunarodni djeciji festival u Turskoj

April 2005.

Otvaranje Sportske dvorane na Dobrinji

Mart 2006.

Otvaranje dvorane “Ramiz Salcin”

09.02.2008.

Manifestacija “NOVOGRADSKI DANI 2009.”

Maj 2009.

Nastup na Fakultetu za sport u Tuzli

29.05.2009.

Prezentacija ritmicke gimnastike

29.09.2009.

Nastup na manifestaciji “GuGu”

06.06.2010.

50. MEDUNARODNI DJECIJI FESTIVAL-7. GIMNASTICKI SHOW

27.06.2010.

Takmicenje srednjih skola u modernom plesu

28.11.2010.

Otvaranje “Pete gimnazije”

06.04.2011.

Revija KUS-a

05.05.2011.-

I mjesto

NAGRADE,CERTIFIKATI

Certifikat za uspjesno savladani seminar iz oblasti klasicnog baleta i ritmicke gimnastike

 

01.07.-07.07.2009.

Diploma za uspjesno savladani kurs iz oblasti klasicnog baleta I ritmicke gimnastike

12.08.-19.08.2010.

Specijalna nagrada “OLIMPIK 2010.”

 

05.06.2010.

“Najbolja zenska ekipa Kantona Sarajevo za 2010.”

10.03.2011.