Raspored treninga

RASPORED TRENINGA  

DAN U SEDMICI

VRIJEME TRENINGA

VRSTA  SPORTSKE DVORANE

Ponedjeljak

 

08:00 do 10:00

17:30 do 19:00

19:30 do 22:00

Baletna sala - JU “Peta gimnazija - Dobrinja

O.Š.”Fatima Gunić” – Alipašino polje

JU “Peta gimnazija - Dobrinja

Utorak

18:00 do 21:00

21:00  do 22:00

Velika sala - JU “Peta gimnazija - Dobrinja

Baletna sala - JU “Peta gimnazija - Dobrinja

Srijeda

08:00 do 10:00

17:00 do 18:30

18.30 do 20:00

20:00 do 22:00

Baletna sala - JU “Peta gimnazija - Dobrinja

Baletna sala - JU “Peta gimnazija - Dobrinja

Baletna sala - JU “Peta gimnazija - Dobrinja

Baletna sala - JU “Peta gimnazija - Dobrinja

Četvrtak

18:00 do 21:00

21:00 do 22:00

Velika sala – JU “Peta gimnazija – Dobrinja

Baletna sala – JU “Peta gimnazija – Dobrinja

Petak

08:00 do 10:00

17:00 do 18:30

18.30 do 20:00

20:00 do 22:00

Baletna sala – JU “Peta gimnazija – Dobrinja

Baletna sala - JU “Peta gimnazija - Dobrinja

Baletna sala - JU “Peta gimnazija - Dobrinja

Baletna sala - JU “Peta gimnazija - Dobrinja

Subota

09:00 do 12:00

12:00 do 15:00

15:00 do 18:00

18:00 do 20:00

Velika sala  - JU “Peta gimnazija - Dobrinja

Baletna sala - JU “Peta gimnazija – Dobrinja

Velika sala - JU “Peta gimnazija – Dobrinja

Baletna sala - JU “Peta gimnazija – Dobrinja